Po zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej

Tlenoterapia hiperbaryczna – po zabiegu

Zarówno kompresja, jak i dekompresja odbywają się stopniowo – aby nasi pacjenci nie czuli dyskomfortu w czasie sesji.

Tlen w komorze hiperbarycznej przenika nie tylko do krwinek czerwonych pacjenta – jego stężenie zwiększa się też w układzie limfatycznym, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz osoczu. 

W efekcie ciało pacjenta w krótkim czasie i bez wysiłku odnosi korzyści, których nie można osiągnąć żadną inną terapią.

Zapraszamy!

About the Author :