Stężenie tlenu w organizmie podczas terapii hiperbarycznej

Czy wiecie, że tlen w komorze hiperbarycznej przenika nie tylko do krwinek czerwonych pacjenta? Jego stężenie zwiększa się też w układzie limfatycznym, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz osoczu?

W efekcie ciało pacjenta w krótkim czasie i bez wysiłku odnosi korzyści, których nie można osiągnąć żadną inną terapią!

About the Author :