Czy wiecie co się dzieje z naszym ciałem podczas terapii hiperbarycznej?

Gdy leżymy w komorze hiperbarycznej, tlen pod zwiększonym ciśnieniem wpływa na ciśnienie parcjalne innych gazów rozpuszczonych we krwi, narządach wewnętrznych i tkankach.

Gaz ten rozpuszcza się również w osoczu, zwiększając jego pojemność oksydacyjną. Sprawia to, że niedotlenione narządy otrzymują więcej tlenu, który m.in. wypiera toksyny z połączeń z hemoglobiną. Dociera on tam, gdzie nie mógłby się dostać w zwykłych warunkach. Zabieg wpływa na kilkukrotne zwiększenie ilości komórek macierzystych w krwiobiegu.

Chcielibyście tego doświadczyć? Spróbuj bezinwazyjnego zabiegu dotleniającego cały organizm

About the Author :