Tlen wspiera leczenie chorób neurologicznych

Tlenoterapia doskonale sprawdza się we wspomaganiu leczenia poważniejszych schorzeń neurologicznych i takich, w których uszkadzane są komórki mózgowe. Są to między innymi:

  • Migreny
  • Skutki udaru mózgu
  • Choroba dwubiegunowa, nerwica, depresja
  • Choroba Alzheimera
  • Choroba Parkinsona
  • Stwardnienie rozsiane
  • Zespół przewlekłego zmęczenia
  • I wiele innych zaburzeń neurologicznych

Zabiegi w komorze hiperbarycznej dopełniają terapię, pogłębiają działanie leków i przyśpieszają efekty leczenia. Dzieje się tak dlatego, że tlen jest podawany pacjentowi pod ciśnieniem wyższym niż atmosferyczne. To zwiększa jego ilość i rozpuszczalność w osoczu, pobudza komórki mózgu do pracy i jednocześnie zmniejsza skutki chorób neurologicznych.

About the Author :