Nagła utrata słuchu, a tlenoterapia hiperbaryczna

Z cyklu: Czy wiesz, że…

Jednym ze wskazań do terapii hiperbarycznej uznanych w Europie jest nagła utrata słuchu.

Nagła głuchota – jest odbiorczym upośledzeniem słuchu, pojawiającym się nagle bez uchwytnej przyczyny, w większości przypadków jednostronnie, o różnym poziomie niedosłuchu, łącznie z głuchotą całkowitą. 

Często objawy pojawiają się rano, z wrażeniem pogorszenia słyszenia. Pogorszenie słuchu jest odczuwane jako uczucie zatkania ucha, uczucie zalegania waty, pełności w uchu, niejednokrotnie z towarzyszącym szumem usznym, o charakterze pisku lub gwizdu.

‼️W przypadku stwierdzenia wystąpienia nagłej głuchoty ważna jest szybka i natychmiastowa reakcja. ‼️

Najefektywniejszym leczeniem nagłej głuchoty jest leczenie tlenem hiperbarycznym w komorze w połączeniu z leczeniem dożylnym lekami sterydowymi.

ZAPAMIĘTAJ‼️
Odpowiednia diagnostyka laryngologiczna i wdrożenie pełnego programu leczenia polegającego na połączeniu zabiegów w komorze hiperbarycznej z leczeniem farmakologicznym daje 100% poprawę słuchu!

About the Author :