Porażenie mózgowe

Porażenie mózgowe

porazenie

Tak jak w przypadku szeregu dolegliwości z dziedziny neurologii – w tym m.in. choroby Alzheimera, udarów mózgu, choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego czy urazowego uszkodzenia mózgu – tlenoterapia hiperbaryczna daje pozytywne rezultaty w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. HBOT poprawia odnowę tkanki mózgowej, jest terapią wspomagającą i przyspiesza proces reedukacji psychoruchowej – głównie dzięki dotlenieniu komórek nerwowych.

Warto przy tym zauważyć, że porażenie mózgowe to wynik uszkodzenia centralnego układu nerwowego, zaś jedną z głównych przyczyn takiego stanu wymienia się niedotlenienie okołoporodowe (często jest to wynik nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej). Tlen podany podczas HBOT ożywia uśpione neurony, pobudza je i przywraca ich funkcjonowanie, a przy tym sukcesywnie uaktywnia pracę całego systemu nerwowego. Dzięki temu w stanach zaburzenia w rozwoju umysłowym możliwe jest osiągnięcie znacznej poprawy w zaburzeniach ruchowych oraz w rozwoju mowy.

Przykłady znacznej poprawy w wyniku tlenoterapii potwierdza m.in. dr Paul G. Harch w książce „The Oxygen Revolution: Hyperbaric Oxygen Therapy” (badany pacjent przed terapią nie przełykał samodzielnie i nie mówił, po terapii jadł samodzielnie, zaczął mówić i chodzić). Metodę rehabilitacji dobiera się indywidualnie, w zależności od wieku i stanu dziecka – serie zabiegów zaleca się powtarzać co ok. sześć miesięcy aż do osiągnięcia zamierzonych efektów.