Udar mózgu

Udar mózgu

udar

Rola tlenoterapii hiperbarycznej w rekonwalescencji po udarze mózgu

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) odgrywa istotną rolę w procesie odzyskiwania funkcji neurologicznych po udarze mózgu. Regularne sesje HBOT poprawiają metabolizm komórkowy i mikrokrążenie w mózgu, co jest kluczowe dla regeneracji neurologicznej. Zwiększone dostarczanie tlenu do mózgu stymuluje procesy angiogenezy (tworzenia nowych naczyń krwionośnych) i neurogenezy, przyczyniając się do redukcji stanów zapalnych i rewitalizacji uśpionych regionów mózgu.

Skuteczność HBOT w odzyskiwaniu funkcji nerwowych po udarze

Badania naukowe, w tym eksperyment Efratiego, potwierdzają, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi znaczące korzyści w odzyskiwaniu funkcji nerwowych i psychicznych po udarze mózgu. W badaniu Efratiego pacjenci, którzy przeszli serię 40 sesji tlenoterapii, wykazali znaczącą poprawę w mowie, koordynacji, a także w ogólnym samopoczuciu. Te wyniki kontrastują z grupą kontrolną, która nie otrzymywała HBOT, i nie wykazała podobnych postępów w rekonwalescencji.

Poprawa jakości życia pacjentów po udarze dzięki HBOT

Pacjenci, którzy przeszli serię sesji tlenoterapii hiperbarycznej po udarze mózgu, często doświadczają znaczącej poprawy w jakości życia. Oprócz poprawy funkcji neurologicznych, takich jak mowa i ruch, wielu pacjentów zgłasza także lepsze ogólne samopoczucie. Redukcja stanów zapalnych i pobudzenie uśpionych komórek mózgu przyczyniają się do ogólnego wzrostu aktywności życiowej i niezależności.

Wpływ HBOT na neuroplastyczność po udarze mózgu

Jednym z najważniejszych aspektów tlenoterapii hiperbarycznej w leczeniu po udarze mózgu jest jej wpływ na neuroplastyczność – zdolność mózgu do adaptacji i tworzenia nowych połączeń nerwowych. Regularne sesje HBOT mogą przyspieszyć ten proces, umożliwiając szybszy powrót do normalnych funkcji i zmniejszając długoterminowe skutki udaru. Dzięki temu pacjenci mogą doświadczać poprawy w zakresie pamięci, koncentracji i innych funkcji poznawczych.