Autyzm

Autyzm

autyzm img 1

Jak tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga leczenie autyzmu?

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) przyczynia się do aktywacji „uśpionych” komórek mózgowych, co ma istotny wpływ na poprawę funkcji poznawczych i komunikacyjnych u osób z autyzmem. Poprzez zwiększenie rozpuszczalności tlenu w osoczu krwi, terapia poprawia dotlenienie mózgu, co może redukować stany zapalne i wspomagać prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych. Badania wykazują, że nawet krótkotrwała terapia może przynieść znaczące efekty w poprawie koncentracji, kontaktu wzrokowego i interakcji społecznych.

Co mówią badania na temat skuteczności HBOT w autyzmie?

Badanie z 2009 roku przeprowadzone przez dr Dana Rossignola wykazało, że już 40 godzin terapii hiperbarycznej może przynieść poprawę w zachowaniu dzieci z autyzmem. Wyniki wskazują, że 80% uczestników badania odnotowało poprawę, a u 30% zmiany były bardzo znaczące. Badanie to, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, jest jednym z wielu potwierdzających pozytywny wpływ HBOT na osoby z autyzmem.

Dlaczego HBOT jest bezpieczną metodą w leczeniu autyzmu?

Terapia hiperbaryczna w przypadku osób z autyzmem odbywa się pod niewiele wyższym ciśnieniem niż atmosferyczne (około 1,5 ATM), co gwarantuje bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko powikłań. Taka ostrożna metoda leczenia jest skuteczna i pozbawiona ryzyka, co sprawia, że HBOT staje się coraz bardziej popularna wśród rodziców dzieci z autyzmem oraz specjalistów zajmujących się ich leczeniem.

Indywidualne podejście w terapii hiperbarycznej autyzmu

W ATAmed stosujemy indywidualnie dopasowane parametry ciśnienia w komorach hiperbarycznych, dostosowując terapię do konkretnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie optymalnych efektów już w trakcie pierwszych sesji. Indywidualne podejście do każdego przypadku pozwala na skuteczniejsze leczenie i poprawę jakości życia osób z autyzmem.